คริสตจักรมิชชั่นจะมีสมาชิก 28.5 ถึง 30 ล้านคนในปัจจุบัน ถ้าไม่มีใครจากไปในช่วง 50 ปีที่ผ่านมา

คริสตจักรมิชชั่นจะมีสมาชิก 28.5 ถึง 30 ล้านคนในปัจจุบัน ถ้าไม่มีใครจากไปในช่วง 50 ปีที่ผ่านมา

ตามการประมาณการที่ Ng จัดทำขึ้นจากสำนักงานจดหมายเหตุ สถิติ และการวิจัย ปัจจุบันสมาชิกของศาสนจักรอยู่ที่ 19.5 ล้านคน อึ้งยอมรับว่าปัญหาการสูญเสียสมาชิกภาพไม่ใช่เรื่องใหม่และผู้นำคริสตจักรพูดถึงเรื่องนี้ซ้ำแล้วซ้ำเล่า มันเป็นความท้าทายที่ทำให้นิกายศาสนาอื่นงงงวย อึ้งเน้นย้ำถึงคุณค่าของสมาชิกคริสตจักรใหม่แต่ละคนในสายพระเนตรของพระเจ้าโดยอ้างถึงข้อความสี่ตอนจากงานเขียนของเอลเลน จี. ไวท์ ผู้ร่วมก่อตั้งคริสตจักรแอ๊ดเวนตีส ซึ่งรวมถึง: 

“จิตวิญญาณที่ได้รับความรอดนั้นมีค่ามากกว่าโลก 

ทองคำและสมบัติทางโลกไม่สามารถเทียบได้กับความรอดของวิญญาณที่น่าสงสารแม้แต่ดวงเดียว” (Testimonies for the Church, Vol. 1, p. 512) http://www.adventistreview.org/church-news/story4412-7-lessons-from-my-mystery-illnessอึ้งกล่าวว่าวิธีแก้ไขการสูญเสียสมาชิกภาพคือการหล่อเลี้ยง — โดยเฉพาะสมาชิกใหม่ตั้งแต่วินาทีที่พวกเขารับบัพติศมาจนกระทั่งพวกเขาเริ่ม ให้เกิดผล เขาวางแผนเจ็ดจุดเพื่อรักษาสมาชิก:

การเลี้ยงดูและการประกาศข่าวประเสริฐเป็นสองด้านของเหรียญเดียวกัน ในการยกย่องความคิดริเริ่มที่จัดขึ้นโดยคริสตจักร เช่น ชุดการประกาศสามสัปดาห์ในรวันดาเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา ซึ่งส่งผลให้มีผู้รับบัพติศมามากถึง 100,777 ครั้ง อึ้งกล่าวว่าการประกาศเป็นกระบวนการ ไม่ใช่เหตุการณ์ “การประกาศข่าวประเสริฐที่ประสบความสำเร็จควรดำเนินต่อไปตลอดทั้งปี และควรใช้วิธีการต่างๆ อย่างครอบคลุม รวมถึงโครงการด้านสุขภาพ บริการชุมชน และอื่นๆ” เขากล่าว 

การเลี้ยงดูควรเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมคริสตจักร

การเลี้ยงดูควรกลายเป็นวิถีชีวิตในคริสตจักรท้องถิ่น อึ้งตั้งข้อสังเกตว่าการดูแลสมาชิกภาพได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมของประชาคมต่างๆ กว่า 26,500 แห่งที่กระจายอยู่ทั่วภูมิภาคอเมริกาใต้ “เสมียนของโบสถ์แต่ละคนเป็นผู้นำในการดูแลความเป็นอยู่ที่ดีของผู้เปลี่ยนใจเลื่อมใสใหม่” อึ้ง ผู้สังเกตการปฏิบัติโดยตรงระหว่างทัวร์อเมริกาใต้ในปี 2558 กล่าว “พวกเขายังก้าวไปอีกขั้นเพื่อเรียกคืนผู้ที่ไม่ได้เข้าร่วม คริสตจักร.” 

การเลี้ยงดูเป็นความรับผิดชอบของสมาชิกทุกคน Ng กล่าวว่า 

Adventists สามารถเรียนรู้บทเรียนจากนิกายอื่น นั่นคือ Iglesia ni Cristo Church ซึ่งเป็นโบสถ์พื้นเมืองที่ใหญ่ที่สุดในฟิลิปปินส์ที่ก่อตั้งโดยอดีต Adventist ในปี 1914 “คริสตจักรให้ความสำคัญกับการดูแลสมาชิกอย่างจริงจัง” Ng กล่าว “เมื่อสมาชิกมาโบสถ์ พวกเขารายงานการมาของพวกเขา หลังจากพิธีเสร็จสิ้น เอ็ลเดอร์และมัคนายกจะจดรายชื่อผู้ไม่มาประชุมและไปเยี่ยมแต่ละคนในตอนบ่าย”

การเลี้ยงดูต้องตั้งใจ จะต้องมีเจตนาที่จะขัดขวางการสูญเสียผู้เปลี่ยนใจเลื่อมใสใหม่ อึ้งกล่าวว่าแผนกเอเชียแปซิฟิกตอนใต้และแผนกเอเชียแปซิฟิกตอนเหนือได้แสดงเจตจำนงในการเลี้ยงดูและอบรมสั่งสอนสมาชิกใหม่ แผนกเอเชียแปซิฟิกตอนใต้มีรองประธานฝ่ายการเลี้ยงดูและการเก็บรักษา และแผนกเอเชียแปซิฟิกตอนเหนือจัดการประชุมสุดยอดการเก็บรักษาและฟื้นฟูประจำปี

การเลี้ยงดูจะจัดการได้ดีที่สุดโดยพันธกิจกลุ่มเล็กๆ อึ้งอ่านข้อความจากหนังสือ Testimonies for the Church ของ Ellen White, Vol. 7 ซึ่งกล่าวว่า: “การก่อตั้งบริษัทเล็กๆ บนพื้นฐานของความพยายามของคริสเตียนได้นำเสนอต่อข้าพเจ้าโดยผู้ที่ไม่สามารถผิดพลาดได้ หากมีสมาชิกจำนวนมากในคริสตจักร ให้สมาชิกรวมตัวกันเป็นกลุ่มเล็กๆ เพื่อทำงานไม่เพียงแต่เพื่อสมาชิกในคริสตจักรเท่านั้น แต่เพื่อคนที่ไม่เชื่อ” (หน้า 21, 22) “ความอัจฉริยะของการปฏิบัติศาสนกิจกลุ่มเล็กคือการหล่อเลี้ยงผู้เปลี่ยนใจเลื่อมใสใหม่แม้กระทั่งก่อนที่พวกเขาจะได้รับบัพติศมา” อึ้งกล่าว “หลังจากบัพติศมา การเลี้ยงดูแบบเดียวกันจะดำเนินต่อไปจนกระทั่งพวกเขากลายเป็นสาวก”

อึ้งบอกกับผู้นำคริสตจักรที่นั่งอยู่ในหอประชุมว่าตำแหน่งงานของพวกเขาไม่ได้ทำให้พวกเขาเป็นคนที่สำคัญที่สุดในคริสตจักร เขากล่าวว่าการกำหนดนั้นเป็นของสมาชิกสามัญ เขากล่าวว่าสมาชิกธรรมดาบางครั้งไม่มีคุณค่า มักใช้น้อยเกินไป แต่เป็นทรัพย์สินที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของคริสตจักร เขาเป็นสมาชิกสามัญที่จำเป็นในการเลี้ยงดูสมาชิกใหม่และช่วยเหลือผู้ที่ออกจากโบสถ์ไปแล้ว

“เราต้องการให้สมาชิกคริสตจักรทุกคนมีส่วนร่วมในการป้องกัน เพื่อช่วยยับยั้งการตกเลือดของผู้เชื่อใหม่” อึ้ง กล่าวในถ้อยแถลงทางอีเมล “เราต้องการการมีส่วนร่วมของสมาชิกทั้งหมดในการให้คำปรึกษาพี่น้องใหม่เหล่านี้ ล้อมรอบพวกเขาด้วยมิตรภาพและปกป้องพวกเขาจากทุกสิ่งที่พยายามทำร้ายศรัทธาที่เพิ่งค้นพบ”

เขากล่าวเสริมว่า: “ผู้เชื่อที่เกิดใหม่เหล่านี้มีค่ายิ่งต่อสวรรค์อย่างไม่สิ้นสุด ได้รับความไว้วางใจให้เราดูแล พวกเขาคือวีไอพี พวกเขาคือคริสตจักร”

credit : cobblercomputers.com johnnystijena.com rodsguidingservices.com sciencefaircenterwater.com socceratleticomadridstore.com wessatong.com onlinerxpricer.com theproletariangardener.com generic10cialisonline.com flynnfarmsofkentucky.com